1. Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą.  


2. Ratując jedno życie ratujesz cały świat.


3. Pacjenta trzeba leczyć tak długo, aż nauczy się modlić.


4. Zmysły radują się na widok rzeczy o właściwych proporcjach.


5. Pierzchło, jak noc ciemna przed promieniami wschodzącego słońca


6. Nie wszyscy święci dobrze zaczynali, ale każdy z nich dobrze skończył.


7. Twierdzę, że pewnych rzeczy nie wypada mówić. Nie twierdzę, że trzeba kłamać.


8. Jak kiedyś słusznie zauważył niejaki Bergson – część jest zawsze mniejsza od całości.


9. To zwykła generalizacja, która nie może nawet aspirować do roli odpowiedzi na pytanie.


10. Jeśli ktoś walczy z bezprawnym systemem nie powinien dziwić się, że system działa bezprawnie.

Dodaj komentarz