1. Ucieczka od milczenia w modlitwie jest tak naprawdę ucieczką od Bożej obecności.


2. Tu na ziemi świętość polega na tym, aby stale być uśmiechniętym i wiernie wypełniać swoje obowiązki.


3. Wytrwaj w modlitwie. Wytrwaj, choćby twój wysiłek wydawał się daremny. Modlitwa jest zawsze owocna.


4. Bycie chrześcijaninem nie zaczyna się w momencie stwierdzenia ‚Boże jesteś’, ale w deklaracji ‚Jezu, ufam Tobie’.


5. W trudnościach bądźcie dobrego serca i rozumiejcie, że są one najbardziej oczywistym znakiem tego, że jest się przyjacielem Boga.


6. Córko moja pamiętaj, że nie dochowując w czymkolwiek posłuszeństwa, zawsze popełniasz grzech. Pamiętaj, że nie ma pewniejszej i krótszej drogi niż posłuszeństwo.


7. Możesz być na wielu konferencjach, jeździć z jednych rekolekcji na drugie, szukać darów Ducha Świętego, a nie mieć relacji z Tym, który daje dary – z Duchem Świętym. 


8. Wszystkie cuda, których dokonuje Bóg, są obliczone najpierw na ludzką przemianę, na nawrócenie i zjednoczenie człowieka z Bogiem, a zatem, w konsekwencji na jego szczęście wieczne.


9. Historia Bartymeusza pokazuje, że sprawdzianem autentyczności wiary jest często umiejętność pozbycia się wszystkich zabezpieczeń i całkowitego, bezwarunkowego powierzenia się woli Boga.


10. Jeżeli człowiek chce się modlić dobrze, powinien najpierw, klękając do modlitwy, zamilknąć i pozwolić Bogu, aby przemawiał jako pierwszy, pozwolić, aby ogarnęła go nasycona Bożą obecnością przestrzeń modlitwy.

Dodaj komentarz