1. Jedyną wojną jaką powinniśmy prowadzić to walka ze złem.


2. Cierpienie przyjęte z miłością nie jest już cierpieniem, ale przemienia się w radość.


3. Boże, zapraszam Cię do mojego życia nie ze względu na dobro, jakiego oczekuję, ale dlatego, że chcę, abyś Ty nim kierował, abyś był moim Panem i Zbawicielem.


4. Bóg nie spełnia, zgodnie z ludzkim zamysłem, tych spośród zanoszonych do Niego próśb, o których wie, że zaowocują niszczącymi dla ludzkiej duszy konsekwencjami.


5. Stwarzając mnie Bóg wiedział ile cierpienia mu przyprawię, że go ukrzyżuję. Dlaczego mimo tej wiedzy mnie stworzył. Co Ty we mnie widzisz? Podziel się ze mną tym wzrokiem.


6. Modlitwa prośby ma sens ponieważ jest nie tylko podaniem Bogu konkretnej intencji, ale przez tę intencję stanowi formę zaproszenia Boga do wszystkiego, co za nią się kryje.


7. Bez Eucharystii modlitwa medytacyjna nigdy nie osiągnie pełni swe głębi; sama w sobie będzie pusta, ciążąc ku jałowemu intelektualizmowi bądź płytkiemu emocjonalizmowi.


8. Jeżeli w każdej chwili wypełnialibyśmy wolę Boga, nie zaniedbując jej i nie przeinaczając, zobaczylibyśmy, jak wypełniają się na naszych oczach zamysły Boga co do ludzi i rzeczy.


9. Bóg zna wszystkie motywy ludzkich próśb, zna je dużo lepiej niż sam człowiek, dlatego często daje mu odpowiedź, która wydaje się pozornie niezwiązana z zanoszoną do Niego prośbą. 


10. Pij z głębi kielicha, który ofiaruje ci sam Jezus Chrystus. Nawet jeśli to może się wydawać gorzkie dla naszych zmysłów, jest to niezmiernie słodkie dla ducha, ponieważ ubogaca nas pod każdym względem.

Dodaj komentarz