# 72 Utopia

Kategorie Daily

1. Not with a bang but a whimper. 


2. Rzeczy nie giną, jak już to zmieniają właścicieli.


3. Nie spocznę nim nie ujrzę mego ludu wolnym. Simón Bolívar


4. Wiara jest aktem rozumu nakłonionego wolą do przyjęcia jakiejś prawdy.


5. Nie stajesz się szczęśliwy przez to co posiadasz, ale przez to, że nie potrzebujesz.


6. Nie patrz w stronę burzy, bo pomyśli, że tęsknisz za nią i przybiegnie na spotkanie.


7. Człowiek stworzony jest na to, by szukać prawdy, a nie by ją posiadać. Blaise Pascal


8. Jak śpiewał Kaczmarski Znajdzie się wina na każdą karę, znajdzie się niechęć na każdą chęć.


9. Niech człowiek prawy nie smuci się, kiedy na tym świecie doznaje utrapienia, gdyż odłożony jest dlań czas szczęśliwości.


10. Jak zauważył Karl Popper, utopia nieuchronnie prowadzi do przemocy, bo gdy okazuje się utopią – z czegoś trzeba zrezygnować: albo z części utopii, albo z części społeczeństwa.

Dodaj komentarz