1. Jezus nie wskazuje ci jakiejś drogi – to On nią jest.


2. Zapraszam cię do rzeczy niezwykłych, tylko zacznij ze mną rozmawiać.


3. Nikt nie wchodzi do nieba, nie cierpiąc, a dzieci moje nie rozstają się z cierpieniem.


4. Diabeł nigdy nie zaatakuje naszej duszy, bo to jest nasze centrum – mieszkanie Ducha Świętego.


5. Cuda nie zawsze są spektakularne, ich wartość przejawia się w tym, że skutkują przemianą ludzkiego życia.


6. Musimy pamiętać, że Bóg zawsze nas poprzedza na naszej drodze. My gdzieś idziemy, a On już tam jest i na nas czeka.


7. Bóg mówi do człowieka w milczeniu, więcej jeszcze: Bóg mówi milczeniem, ponieważ milczenie to sposób, w jaki Bóg, w modlitwie, objawia człowiekowi swą miłość.


8. Od tylu lat usiłuję tańczyć z Tobą, Panie, nie mogę jednak pochwycić Twojego rytmu. Miotam się po parkiecie, gubię krok, słyszę inną muzykę – bliższą mi i łatwiejszą. Każ grać głośniej, Panie, albo wycisz tę drugą kapelę, bo nie wiem czy nadążę.


9. Istotą modlitwy nie jest informowanie Boga o szczegółach ludzkiej egzystencji, ale odsłanianie przed Nim tej przestrzeni, która w życiu człowieka wymaga Jego szczególnego dotknięcia. Bóg bowiem nie będzie cudownie interweniował w życiu człowieka bez jego zgody.


10. Dopóki człowiek nie pozwoli na to, żeby Bóg wkraczając w jego życie, przekształcał je i porządkował wedle swego zamysłu – często także w sposób bolesny – wykrzywiony obraz Boga będzie skutecznie przeszkadzał człowiekowi w przyjęciu pełni cudownego działania Ducha Świętego.

Dodaj komentarz