1. Nie ilość modlitwy, ale jej jakość nasyca duszę.


2. Bóg nie tyle doświadcza nas, ile raczej doświadcza z nami.


3. Służyć Bogu – służąc Ojczyźnie, służyć Ojczyźnie – służąc Bogu.


4. Dobre uczynki, nie dokonywane w imię Chrystusa, nie są przyjemne Bogu.


5. Górą świętych jest Kalwaria, to z niej przechodzi się na inną górę, która nazywa się Tabor.


6. Grzeszy człowiek, który chce otrzymać od swego bliźniego więcej, niż jest gotów dać sam z siebie Bogu.


7. Ale w tym cała bieda, że rozwijając się, cieleśnie nie rozwijamy się w łasce i mądrości Bożej, jak rozwijał się Pan nasz Jezus Chrystus.


8. Duch Święty jest naszym Pomocnikiem, modli się w nas i dlatego daje nam dar języków. Kiedy modlimy się tak, jak dzieci Boże, diabeł ma problem, bo on nie rozumie języka dzieci Bożych.


9. Bóg szuka serca przepełnionego miłością do siebie i do bliźniego – oto tron, na którym Bóg lubi zasiadać i na którym zjawi się w pełni swej niebieskiej chwały. Synu daj mi twe serce – mówi Bóg – a wszystko inne sam dam tobie.


10. Kiedy demony ukazują się, tak się wobec nas zachowują, jakimi nas zastają i zmieniają swoje zwodnicze obrazy zależnie od tych myśli, które w nas znajdują. Gdy widzą nasz lęk i przerażenie, powiększają obawę przez zwidy i pogróżki, aż do duchowej udręki. Jeśli nas zastają radującymi się Panem… odchodzą zasmucone.

Dodaj komentarz