# 58 Kierunek

Kategorie Daily

1. Niewolnicy wolności.


2. Jak ci nie zaszkodził, to już ci pomógł.


3. Człowiek nie musi być aniołem, by zostać świętym.


4. Kto obrał złą drogę, musi zmienić kierunek, a nie środek lokomocji. 


5. Człowiek staje się stary, gdy inni zaczynają mu mówić, że młodo wygląda.


6. Jedni przez grzech się wznoszą, inni przez cnotę upadają.  William Shakespeare


7. Człowiek najmniej jest sobą gdy mówi we własnym imieniu, daj nu maskę, a powie ci prawdę. Oscar Wilde


8. Nic nie potrafi nadać naszemu życiu większej mocy niż skupienie wszystkich sił na ograniczonej liczbie celów.


9. Największą trudnością w przebaczeniu nie jest wielkość krzywdy, ale bezskuteczne oczekiwanie na przyznanie się do błędu.


10. Niech Bóg mnie uchroni od pogardy dla nauki. Strzeżmy się jednak od nadawania jej najwyższej i zbyt dużej wartości. Ioannes XXIII

Dodaj komentarz