1. Za dużo chcę, za mało się modlę.


2. Kroczymy w wierze, a nie na podstawie tego co widzimy.


3. Aby przyoblec się w Chrystusa koniecznie musi umrzeć ludzkie ‘ja’.


4. Jezu, dziękuję Ci za ten krzyż. Uczyń go cięższym, ale udziel mi siły i miłości.


5. Gdy się krzyżem żegnać będziesz, zlęknie się ciebie szatan, widząc tę włócznię którą został przebodzony.


6. Miłość to nie uczucie, ale wolny egzystencjalny wybór, a jej uwierzytelniającą i oczyszczającą pieczęcią jest – wierność.


7. Gdzie jest miejsce twoich nieprzyjaciół? Pod twoimi stopami. To nie ludzie, ale niewidzialne siły zła, działające przeciwko nam.


8. Poszczenie to sposób mówienia Panu: jestem w naprawdę trudnej sytuacji, jestem zrozpaczony, a Ty jesteś jedynym, który może mi pomóc.


9. Musimy nieustannie trwać w stanie zależności i polegać na Nim, niezależnie od tego, jak dobrze nam się powodzi ‚aby nie unosiło się nasze serce’.


10. Nie można pojąć pociechy, którą sprawia się Jezusowi, gdy nie tylko współczuje się Jego cierpieniom, ale kiedy On znajdzie duszę, która nie prosi Go o pocieszenie, ale o to, aby stała się uczestniczką Jego boleści.

Dodaj komentarz