1. Od wyznania wiary w obecność Boga do wiary w Boga, droga daleka.


2. Nie zrobię niczego, dopóki nie zaczniesz być wdzięczna za to co masz.


3. Jeżeli nie dajesz dziesięciny, nie osiągniesz swojego przeznaczenia na ziemi.


4. Modlić się to pójść na spacer z Bogiem, po to, by uzgodnić wspólne marzenia.


5. It’s not about trying not to sin. But focusing so much on Jesus that sin isn’t an option.


6. Pan Bóg musi dopuścić tyle zranień, tyle trudnych chwil, abyś poczuł się słaby i przez to otwarty na łaskę.


7. Cierpienie, ból, niepowodzenie to są pocałunki Jezusa, to znaki, że już jesteś tak blisko Jezusa na krzyżu, że może cię pocałować.


8. Wiara zdoła wszystko zdziałać, bo dla tego, kto wierzy, nic nie jest niemożliwe – może on wszystko uczynić i wszystko osiągnąć. 


9. Twoje serce dozna wielkiej pociechy, jeśli będziesz pamiętać, że w godzinie cierpienia sam Jezus Chrystus cierpi w tobie i dla ciebie.


10. Zapamiętaj to sobie, że bliżej Boga jest złoczyńca, który wstydzi się tego, że źle robi, niż uczciwy człowiek, który wstydzi się tego, że robi coś dobrze.

Dodaj komentarz