# 46 Przepisy

Kategorie Daily

1. Wagnerowskie tony.


2. Rób jak uważasz i uważaj jak robisz.


3. Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy.


4. Komentarz wydaje mi się tu zbędny, wystarczy majeutyka.


5. Tylko człowiek nudny może się nudzić. Tadeusz Kotarbiński 


6. Nasze rozmowy, ujawniając pewne fakty, ratują ludzi przed ich realizacją.


7. Zmieniła się moja optyka życiowa – z perspektywy konsumpcyjnej na eschatologiczną.


8. Filozofia Łęckiego – zastawianie ostatnich sreber rodowych, by jeszcze trochę poszaleć.


9. Cios wymierzony przez wroga – odbija się od tarczy, wymierzony przez przyjaciela – pozostawia ślad.


10. Najgłupsze są te przepisy, które zabraniają czynić dobrze, dużo gorsze są te, które pozwalają czynić źle, najgorsze zaś te, które do czynienia źle przymuszają.

Dodaj komentarz