1. Ofiara jest najlepszą modlitwą.


2. Prawdziwym szczęściem jest cierpienie; aby żyć trzeba nam umrzeć.


3. Gdyby umiał rachować to czyż wobec wszystkich naszych grzechów nie powinien by zamienić nas w nicość?


4. Jest tylko jeden sposób zmuszenia Dobrego Boga, aby nas wcale nie sądził: stanąć przed nim z pustymi rękami.


5. Skarga przed Bogiem z powodu doznawanych cierpień nie jest grzechem, lecz modlitwą serca, docierającą do Pana.


6. Zamykać się w sobie to wyjaławiać swą duszę! Trzeba wtedy szybko zabierać się do pełnienia uczynków miłości bliźniego. 


7. Niech ludzie uwielbiają Ojca, miłują Syna, pozwolą się opanować przez Ducha Świętego i niech błogosławiona Trójca przebywa w nich


8.  Podajcie mi moją broń – mówił Ojciec Pio, gdy czuł, że traci siły w walce ze złem. – Tym się zwycięża szatana – wyjaśniał, biorąc do ręki różaniec. 


9. Po dniach najbardziej promiennych zawsze następuje ciemność; tylko dzień pierwszej, jedynej wiecznej Komunii w Niebie nie będzie miał zachodu!


10. Jeśli chcesz wiedzieć, kim jest Maryja, idź do teologa i dokładnie ci wyjaśni, kim jest Maryja. Ale jeśli chcesz widzieć, jak kochać Maryję idź do Ludu Bożego, który nauczy cię najlepiej.

Dodaj komentarz