1. Uwielbienie to stan ducha. Decyzja, nie emocja.


2. Jezus nie żąda wielkich czynów, ale jedynie zdania się na Niego i wdzięczności.


3. Pascal powiedział, że istnieją trzy poziomy wielkości człowieka: porządek ciała, umysłu i świętości.


4. Pierwsza wojna światowa miała trzy przyczyny: bluźnierstwa, praca w niedzielę i desakralizacja małżeństwa.


5. O nic nie potrafię już żarliwie prosić poza tym jednym, by w mojej duszy wypełniła się wola Boża bez przeszkód ze strony stworzeń.


6. W czyśćcu będzie panowanie Sprawiedliwości. Ale dopóki jesteś na ziemi, znajdujesz się pod władzą Miłosierdzia. Posługuj się nim.


7. Jezus dał mi odczuć, że istotnie są dusze pozbawione wiary, które przez nadużywanie łask utraciły ten cenny skarb, źródło jedynej radości czystej i prawdziwej.


8. Pouczenia Jezusa są tak przeciwne skłonnościom natury, że bez pomocy łaski niemożliwością byłoby nie tylko zacząć je praktykować, ale nawet zacząć rozumieć.


9. Dusza, która dąży do tego, aby być uczciwa, która jest uległa wobec Łaski, otwiera się w pełni na Światło Ducha. Nie dzieje się tak z duszami egoistycznymi i nieszczerymi.


10. Jakaż to łaska, gdy rano nie czujemy ani cienia odwagi, żadnej siły do praktykowania cnoty… O wtedy właśnie chwila odpowiednia by przyłożyć siekierę do korzenia drzewa.

Dodaj komentarz