# 43 Charakter

Kategorie Daily

1. Zgodnie z ’teorią luster’ w innych widzimy siebie.


2. Większość cierpień to owoc lęku przed cierpieniem.


3. Nie osądzaj drugiej osoby tylko dlatego, że grzeszy inaczej niż ty.


4. Kto nie śpiąc, pozostaje w łóżku, spoczywa na poduszkach diabła.


5. Późno wymierzona sprawiedliwość jest zaprzeczeniem sprawiedliwości.


6. Postęp nie polega na czymś nowym, lecz na lepszym, zwłaszcza moralnie.


7. Nie staraj się zrozumieć wszystkiego, bo wszystko stanie się niezrozumiałe.


8. Argumenta non sunt numeranda, sed ponderanda. Dowodów nie należy liczyć, lecz ważyć.


9. Przede wszystkim zapytam, czy dlatego coś jest piękne, że się podoba, czy też dlatego się podoba, że jest piękne.


10. Charakter człowieka ujawnia się najwyraźniej i najczyściej, kiedy człowiek zostanie odsunięty od swego codziennego otoczenia i postawiony przed czymś nowym.

Dodaj komentarz