1. Bez przebaczenia nie ma uzdrowienia.


2. Służcie Bogu Polacy, a Bóg zbawi Polskę!


3. Macie nade Mną władzę, która zadziwiłaby was, gdybyście ją znali.


4. Niejeden znajdzie się w niebie tylko dlatego, że ktoś za niego cierpiał.


5. Jak to się dzieje, że przez cały dzień myśląc o Dobrym Bogu, we śnie wcale nim się nie zajmuję.


6. Gdyby nam Dobry Bóg dał cały wszechświat, to nie dorównałoby to bynajmniej jednemu najmniejszemu cierpieniu!


7. Jezus nie tyle patrzy na wielkość naszych czynów ani nawet na trudności, ale na miłość, która pobudza nas do ich spełnienia.


8. Na moim czole pozostanie już na wieki tajemniczy znak krzyża, który nakreślił na nim Biskup podczas udzielania sakramentu bierzmowania.


9. Bojaźń Boża nie jest uczuciem, lecz pełnym szacunku i lęku nastawieniem do obecności Boga. Uczucie strachu czasami towarzyszy temu darowi, ale nie jest dla niego istotne.


10. Trzeba mieć świadomość, że Chrystusowy ogień jednym drogę oświeca, a innych oślepia, jednych grzeje, innych zaś parzy. Na tym właśnie poleca ewangeliczny podział, jaki ten ogień wywołuje. Tego podziału nie unikniemy i nie zlikwidujemy go. Ważne jest tylko, żeby znaleźć się po właściwej stronie.

Dodaj komentarz