1. Dajcie mi modlące się matki, a uratuję świat.


2. Posłuszeństwo jest najkrótszą drogą do doskonałości.


3. Bóg wszechmocny co prosi o miłość, tak wszechmocny, że nie wszystko może.


4. Wszystkie dobra zostały mi dane, odkąd nie poszukiwałem ich dla zaspokojenia miłości własnej.


5. Nie ma nic równie wielkiego jak Eucharystia. Gdyby Bóg miał coś cenniejszego – ofiarowałby nam to.


6. Gdy się z cichością przyjmuje upokorzenia pochodzące z naszych niedoskonałości, wówczas dobry Bóg w tej chwili powraca…


7. Bardziej Bóg ceni w tobie pragnienie oschłości i cierpienia z miłości, niż wszystkie pociechy, widzenia duchowe i myśli, jakie byś mógł mieć.


8. Przestańmy wreszcie mówić, że chrześcijaństwo akceptuje cierpienie i kocha ból. Chrześcijaństwo wcale nie kocha cierpienia: pragnie jedynie nadać mu sens…


9. Gdy nie wiecie, co jest dobre, co jest złe, powiedzcie w głębi serca, klękając: Panie, wyrzekam się szatana, jego dzieł, jego uczuć, chcę tylko Ciebie i Twojego Ducha. Zobaczycie, że zawsze będziecie zwyciężać, jeśli dochowacie wierności tym słowom.


10. Umiłowany nie potrzebuje naszych wzniosłych myśli ani błyskotliwych dzieł, o ile by tego zapragnął, to ma przecież niezliczone mnóstwo Aniołów, których wiedza przekracza nieskończenie tę jaką najgenialniejsze umysły mieszkańców naszej smutnej ziemi.

Dodaj komentarz