# 35 Sposoby

Kategorie Daily

1. Think twice! – jak mawiają Anglicy.


2. Śniąc o Polsce zapominamy się przebudzić.


3. Mówienie prawdy w epoce zakłamania jest rewolucyjnym czynem.


4. Szczyt buddyzmu kończy się tam, gdzie zaczyna się chrześcijaństwo.


5. Są dwa sposoby na zrozumienie płci przeciwnej: pierwszy jest nieskuteczny, a drugi nie istnieje.


6. Nie znajduję nic, co byłoby trudniejsze niż błyszczeć inteligencją wśród głupców. Montesquieu


7. O wiele większy wpływ na przeobrażenie świata wywierają wybitne jednostki niż kolektywne rewolucje.


8. Rozsypcie moje prochy pod supermarketem, przynajmniej będę miał pewność, że odwiedzicie mnie co niedzielę.


9. Są dwa rodzaje prawdy – proste i głębokie. Przeciwieństwem prostej jest fałsz, zaś głębokiej również prawda. Niels Bohr


10. Mędrzec bez dobrych uczynków, starzec bez pobożności, młodzian bez posłuszeństwa, bogacz bez litości, kobieta bez wstydu i ubogi bez pokory – to są rzeczy najgorsze.


Dodaj komentarz