1. Ja zawsze jestem z wami. To wy Mnie opuszczacie.


2. Bóg widzi nas zawsze tam, gdzie my zupełnie się nie widzimy.


3. Chrześcijanie nie mogą sobie pozwolić na luksus bycia głupimi.


4. Czyń znak Krzyża z takim szacunkiem, jakby to było ostatni raz w twoim życiu.


5. Wiara i racjonalne podejście do życia mogą iść w parze, gdy umysł jest oświecony działaniem Ducha Świętego.


6. Im cięższe i trudniejsze są nasze modlitwy, zmuszają nasze serce do większego wysiłku, tym bardziej godne zasługi są w oczach Boga.


7. Każda dusza, która się podnosi, dźwiga świat. Od mojego nawrócenia, od mojej wierności prawdzie i łasce, zależą losy świata, losy ludzi.


8. Owocem ciszy jest modlitwa, owocem modlitwy jest wiara, owocem wiary jest miłość, owocem miłości jest służba, owocem służby jest pokój.


9. Tak jak Ewę zwiódł wąż obiecując to, czego nie posiadał; tak heretycy ofiarowując wyższe poznanie, pogrążają w śmierci tych, którzy im wierzą.


10. Rzeczy niemożliwych i nad siły Pan od nas nie wymaga, lecz jednak my musimy spełniać jego życzenia i dostosować w sposób możliwie najdoskonalszy do Jego Najświętszej Woli.

Dodaj komentarz