1. Bóg kocha mnie dziś tak samo, jak w dniu mojego urodzenia.


2. Grzech jest dużo czymś poważniejszym niż dręczenie przez złe siły.


3. Błagam Boga aby raczył uczynić mnie pracownikiem niezmordowanym.


4. Sakramenty są ważniejsze niż sakramentalia, do których zalicza się egzorcyzmy.


5. Dzisiaj nie proszę Cię, byś mi dał, ale byś pozbawił mnie tego, co jest mi zbędne.


6. Serce Maryi ma dla nas tyle miłości, że serca wszystkich ziemskich matek są przy nim niczym bryła lodu.


7. Efekty nigdy nie zależą od naszych uczuć, tylko od naszej wiary, to znaczy, od świadomego wyboru, by wierzyć, że Bóg działa.


8. Łaska, która jest dla mnie w tej godzinie, nie powtórzy się w godzinie drugiej. Będzie mi dana w godzinie drugiej, ale już nie ta sama…


9. Duch Święty nie chce twoich planów, ale chce ciebie samego, kompletnie wolnego, aby za twoim pośrednictwem zrealizować Swoje plany.


10. Niechaj wszyscy, mężczyźni i niewiasty, uczeni i prości, sprawiedliwi i grzesznicy, wielcy i mali wysławiają i cześć oddają Jezusowi dniem i nocą odmawiając święty różaniec.

Dodaj komentarz