1. Istniejemy póki ktoś o nas pamięta.


2. Jaka jest najlepsza nauka? Oduczyć się złego.


3. Literatura może zmienić człowieka, ale nie ludzi.


4. Człowiek mądry to nie ten, który wie, tylko który rozumie.


5. Greckie słowo idiotes oznacza kogoś, kto nie uczestniczy w życiu publicznym.


6. Istotną wadą kobiet jest to, iż tracimy przez nie zbyt wiele czasu. Ale jest to najpiękniej stracony czas.


7. Zrobię to później wybrukowany jest przedsionek piekła. A zresztą, któż może nas zapewnić, że jeszcze jutro żyć będziemy?


8. Przepraszanie nie zawsze oznacza, że się mylisz, a druga osoba ma rację. Oznacza to, że cenisz swój związek bardziej niż swoje ego.


9. Jak każdy prostak, ułatwiając sobie myślenie i ocenę zjawisk, zawsze bezkrytycznie uogólniał każdą wartość, właściwości przypisując całemu ogółowi.


10. Wszelki postęp ma swój początek w czytaniu i rozważaniu. To, czego nie wiemy, poznajemy z lektury. To zaś, czego nauczyliśmy się, utrwalamy w pamięci przez rozważanie.


Dodaj komentarz