1. Jestem Żebrakiem Miłości.


2. Gdy ci smutno, gdy ci źle, weź różaniec – pomódl się.


3. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.


4. Nie za pomyślny wynik nagradzam, ale za cierpliwość i trud dla mnie podjęty.


5. Nigdy człowiek nie jest bardziej człowiekiem niż wtedy, gdy zgina kolana przed Bogiem.


6. Kiedy jest ciężko, pamiętaj, że nie zostaliśmy powołani do odnoszenia sukcesów, ale do wierności.


7. Jezus posłał swoich apostołów nie po to, aby nauczali teorii i doktryn, ale aby świadczyli o tym, co widzieli i słyszeli.


8. Moje dziecko, tylko duszom uprzywilejowanym daję wielkie cierpienie, z nimi to bowiem dzielę się tą cząstką Moją.


9. Nie ustawaj w ufności. Jest niemożliwe, by Bóg na nią nie odpowiedział, zawsze bowiem obdarza nas w takiej mierze, w jakiej Mu ufamy.


10. Uzdrowienie nie jest celem samym w sobie, ale ma służyć celom wyższym nawróceniu i uwolnieniu całkowitego człowieka spod panowania szatana.


 

Dodaj komentarz