1. Chrześcijanin nigdy nie może być smutny!


2. Kościół dzisiejszy potrzebuje świadków, a nie nauczycieli.


3. Chodzi o to, by mieć wiarę w Jezusa, a nie wiarę w to, że wierzymy.


4. Nie wystarczy wypędzić ciemności. Niezbędne jest zapalenie światła Chrystusa.


5. Liczy się jednak nie gliniane naczynie, ale skarb, jaki ono nosi w sobie: sam Jezus Chrystus.


6. Dramat człowieka nie polega na tym, że cierpi, ale na tym, że jest to cierpienie zmarnowane, niepotrzebne, odrzucone.


7. Powinniście przewyższać w cnocie Aniołów i Archaniołów, ponieważ oni nie mają szczęścia przyjmowania Mnie jako pokarmu, a wy – tak.


8. Dary wzięte z ręki Pana Jezusa trzeba ukrywać, bo takie postępowanie podoba się Panu Jezusowi. Wtenczas mają wartość doskonalą, jeżeli nikt o nich nie wie.


9. Pan, zanim zaprowadził mnie na Kalwarię, dał mi doświadczyć chwały góry Tabor. Nie pozwolił mi jednak rozbić tam namiotu, ale kazał zejść i mieć udział w Jego krzyżu.


10. Podczas gdy my szukamy skuteczniejszych i bardziej dostosowanych do naszych czasów metod duszpasterskich, Pan w dalszym ciągu stosuje swoje metody, przechodzi przez Galileę i uzdrawia chorych, a tłumy idą za nim, podczas gdy On im głosi słowo zbawienia.

Dodaj komentarz