# 267 Oczekiwania

Kategorie Daily

1. Czasy się zmieniły i nas w nicość obróciły.


2. Do kości zbierają się zawsze hieny, nigdy lwy.


3. Nigdy nie decyduj w złości i nie obiecuj w szczęściu.


4. Nemo est casu bonus. Nikt nie jest dobry przez przypadek.


5. Nikt się jeszcze nie narodził, który by mając władzę, nie miał wrogów.   


6. Ma się jak pijany do latarni, który nie szuka w niej światła tylko oparcia.  


7. Faktom nie można zaprzeczyć, ale bardzo trudno przyjąć je do wiadomości. 


8. Synu mój, wolałabym raczej zobaczyć cię na katafalku, aniżeli w grzechu śmiertelnym. 


9. Producenci fałszywych sreber rodowych nie dopuszczą do istnienia kamienia probierczego. 


10. Wiem, że są osoby które tego oczekują, ale nie można im robić dodatkowej krzywdy, spełniając te oczekiwania.