1. Intelekt i emocje rzeźbią rysy twarzy.


2. Vinum incendit iras. Wino rozpala gniew.


3. Bóg stworzył świat dobry, ale nie bezpieczny.


4. Bardziej strzeż powierzonych tajemnic, niż pieniędzy.


5. Nie należy ze słabych przesłanek wyciągać mocnych wniosków.


6. Porządek może mieć każdy. Tylko geniusz panuje nad chaosem.


7. Czy weźmiemy ślepego przewodnika, czy głupiego radcę – efekt ten sam.


8. Ludzie rodzą się zdrowi albo niepełnosprawni, ale to społeczeństwo skazuje ludzi na kalectwo.


9. Człowiek z pewnością nie pochodzi od małpy, ale w wielkim tempie do małpy w rozwoju zmierza.


10. Prawa stanowione są dla sprawiedliwych nie dlatego by nie popełniali nieprawości, lecz by ich nie doznawali.