# 268 Prawnicy

Kategorie Daily

1. Perła mądrości rodzi się w małży samotności.


2. Konie żrą, ludzie posilają się, a ja jem. Napoleon


3. Najłatwiej ukryć to, co pozostawione jest na widoku.


4. Działamy zgodnie z zasadami albo nie działamy w ogóle.


5. Juristen böse Christen. Prawnicy to źli chrześcijanie. Marcin Luter


6. Wszystkie tragedie mają happy end, ale któż potrafi wysiedzieć do końca.


7. Kiedy Bóg gniewa się na swój lud, zsyła mu – jako karę – złych kapłanów. Eudes


8. Ludzie domagają się wolności słowa jako rekompensaty za wolność myślenia, której rzadko używają.


9. Problem Kościoła polega na tym, że ludzie komentują tylko jego słabości, niedostrzegając jego zalet i dobrych stron.


10. Nie wiem jakiej broni będziemy używać w III-ej Wojnie Światowej, ale w IV-ej na pewno będziemy walczyć za pomocą kamieni i kijów.