1. Fiat iustitia, pereat mundus!


2. Jesteśmy żebrakami żyjącymi na koszt Boga.


3. Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się na próbę.


4. Ogień hartuje żelazo, a pokusa człowieka sprawiedliwego.


5. Bez ciszy nie ma słuchania, nie ma rozeznawania i nie ma wyboru.


6. Nie jesteś tym, kim myślisz, że jesteś – lecz tym, kim się stajesz, gdy myślisz, kim jesteś.


7. Siła naszego przekazu tkwi nie w nas samych, ale w prawdziwości słów, którymi się dzielimy.


8. W miłości cnotliwa kobieta mówi nie; namiętna tak; dziwaczka tak i nie; kokietka ani tak, ani nie.


9. Austriacki socjalista Adolf Hitler oparł zbrodniczy system nie na współpracownikach, lecz na milczącej większości.


10. Żyjemy tylko raz. Żaden dzień ani najmniejsza chwila nie powtarzają się, lecz zbliżają nas nieodwracalnie do ostatecznego celu. Jerzy Popiełuszko

Dodaj komentarz