1. Jak oddać się Bogu, to oddać się przepadle.


2. Jeden człowiek może wszystko, o ile ma katolickie sumienie.


3. Każdy człowiek powinien być chętny do słuchania, a powściągliwy w mówieniu.


4. Większą wartość posiada modlitwa człowieka posłusznego niż sto tysięcy modlitw człowieka nieposłusznego.


5. Miłość nie jest tylko uczuciem. Uczucia przychodzą i odchodzą. Uczucie może być cudowną iskrą rozniecającą, lecz nie jest pełnią miłości.


6. Jezus jest realistą. Mówi, że trudności i tak przyjdą. Każdy człowiek prędzej czy później się podda. Pozostaje tylko pytanie: Jezusowi czy przeciwnościom?


7. Pamiętając o własnych grzechach i szaleństwach, zdaję sobie też sprawę, że serca ludzi nie są tak często złe jak ich czyny, a bardzo rzadko tak złe jak ich słowa


8. Dar Ducha Świętego każdy otrzymuje na chrzcie świętym. Odnawia się on później w ciągu całego naszego życia poprzez przyjmowanie Komunii świętej i innych sakramentów.


9. Zanim paralityk usłyszał „wstań i chodź”, szybciej padło z ust Jezusa „odpuszczają ci się twoje grzechy”. Jakie płynie dla nas z tego przesłanie? Drogą do uzdrowienia fizycznego jest uzdrowienie duchowe!


10. Błagajcie pokornie duchownych aby ponad wszystko czcili Najświętsze Ciało i Krew naszego Jezusa Chrystusa oraz święte imiona i słowa Jego napisane, które konsekrują Ciało. Kielichy, korporały, ozdoby ołtarza i wszystko co służy do Ofiary, niech będą kosztowne.