# 146 Maszynka

Kategorie Daily

1. Mądrość jest córką doświadczenia.


2. Miłość szuka róży, zazdrość – kolców.  


3. Człowiek potrzebuje więcej miłości, niż na nią zasługuje. 


4. Na dobrą reputację pracuje się latami, a traci się w sekundę.


5. Szacunek wobec chorego nie polega na uznaniu go zdrowym.


6. Większość ludzi używa głowy nie do myślenia, lecz do potakiwania.


7. Przeciwności to szkoła, która niszczy i powala podłych, wskrzesza i hartuje silnych.


8. Nasi przełożeni mogą się mylić, my nigdy się nie mylimy, gdy jesteśmy im posłuszni.


9. Siła broni jądrowej polega nie na tym, że jej się używa, lecz na tym że grozi się jej użyciem.


10. Prawo to nie jest sprawiedliwość, prawo to jest maszynka, która ma dawać sprawiedliwość.

Dodaj komentarz