# 146 SZAFARZ

Kategorie Spiritual

1. Próby dla tych, których Bóg kocha nie są karami, lecz łaską.


2. Ten, kto nie czci Matki, ten bez wątpienia odmawia czci i Synowi.


3. Kerygmat jest po to, żeby przeszywał serce. Jeśli tego nie robi – nie jest kerygmatem.


4. Nie bądźmy obojętni na dobroć Chrystusa. Gdyby postępował z nami według naszych czynów, już by nas nie było.


5. Za robotników, którzy pracują w winnicy Pana, uważa się wszystkich, którzy w jakiś sposób przyczyniają się do zbawienia dusz.


6. Miłosierdzie Boga jest studnią niezgłębioną, z którego czerpiemy naczyniem ufności, a kto ma większe naczynie, ten więcej łaski odnosi.


7. Zadaniem Kościoła jest uobecnianie Boga Ojca i Jego wcielonego Syna i niejako Ich uwidacznianie poprzez nieustanną odnowę i oczyszczanie się pod przewodnictwem Ducha Świętego.


8. Nie oddawaj swego ciała niczemu, co może cię zniewolić, powodując utratę wolności; niczemu, co będzie przyczyną utraty twojej wolności. Pan nakazał mi unikać nawet kawy i herbaty, nie tylko alkoholu, czy narkotyków.


9. Wniebowzięcie Maryi było bardziej chwalebne od wniebowstąpienia Chrystusa, gdyż na Jego spotkanie wyszli tylko Aniołowie, a na spotkanie Maryi wyszli nie tylko Aniołowie, ale i święci, a przede wszystkim Jezus Chrystus jako Głowa wszystkich.


10. Każdy, kto ze szczodrobliwości Bożej otrzymał więcej dóbr, czy to zewnętrznych i materialnych, czy też duchowych, otrzymał je po to, by posługiwać się nimi dla własnego doskonalenia się, a równocześnie, by jako szafarz Bożej Opatrzności, obracać je na pożytek innych.