#145 POKORA

Kategorie Spiritual

1. Obowiązkiem głosiciela jest wypełnienie to, co się głosi.


2. Bóg jest dla nas zawsze, tylko my nie zawsze jesteśmy dla Boga.


3. Pokora, posłuszeństwo i czystość uczynią was zawsze miłymi Maryi.


4. O mój Boże, jakże trzeba żałować księdza, który odprawia tak, jakby czynił coś zwyczajnego!


5. Kiedy wzrasta ilość darów, niech też rośnie twoja pokora, wszystko trzeba traktować jako pożyczkę.


6. Czcząc narodzenie się Zbawiciela Jezusa Chrystusa obchodzimy też i nasze narodzenie się do nowego życia.


7. Najdroższy Skarb – Jezus Chrystus – miłość wydana w ludzkie ręce oczekuje twojej odpowiedzi. Co mu odpowiesz?


8. Sama Teresa nie może nic zrobić. Teresa i pieniądze mogą zdziałać wiele. Teresa, pieniądze i łaska Pana Boga mogą zrobić wszystko.


9. Kościół dobrze wie, że Chrystus żyje w Piśmie Świętym. Właśnie dlatego Boże Pisma zawsze otaczał czcią podobną tej, jaką otaczał samo Ciało Pańskie.


10. Jeżeli rzeczy się udają cieszmy się błogosławiąc Boga, który daje nam wzrost. Źle idą? Cieszmy się, błogosławiąc Boga, że czyni nas współuczestnikami swojego krzyża.