# 99 POSZUKIWANIE

Kategorie Spiritual

1. Miłujemy Boga Jego miłością.


2. Kamieniem (probierskim) złota próbują, a złotem człowieka.


3. Bojaźń Boża i przystępowanie do sakramentów świętych, oto, co czyni cuda w młodzieży.


4. Jedyną rzeczą, która nie jest stratą czasu, jest poszukiwanie Boga, nawet jeśli On jest nieosiągalny.


5. Boże nie mogę się bać Ciebie ani mojej śmierci, ani Twojego sądu, kiedy Ty, nie potrzebując mnie, jednak stworzyłeś.


6. Pewność, że Bóg istnieje, pewność, która nadaje sens życiu, jest znacznie bardziej pociągająca niż możność czynienia zła bezkarnie.


7. Cóż ci pomoże nieobrażony ojciec, jeśli szuka on na tobie pomsty za obrażoną matkę? A więc ukochani, uważajcie wszyscy jednomyślnie Boga za Ojca, a Kościół za matkę.


8. Jezus wchodzi w świat, jako porzucony i wzgardzony, później jest prześladowany. Spodziewajmy się porzucenia, pogardy, prześladowań i kiedy w was uderzają, cieszmy się, że dzielimy los Jezusa.


9. Zła unika się naprawdę wtedy, gdy przez wzgląd na miłość Bożą więcej się już nie grzeszy. Kto z bojaźni tylko czyni dobrze, jeszcze nie odwrócił się zupełnie od zła, gdyż już przez to samo grzeszy, iż grzeszyłby, gdyby można było bezkarnie.


10. Życie ciała niczym innym nie jest, jak ciągle postępującą śmiercią, która z każdym dniem, z każdą chwilą dąży ku swemu rozprężeniu, ku swemu zniszczeniu; życie duszy przeciwnie, przez łaskę Ducha Świętego z każdą chwilą się odmładza, rośnie i potęguje.