# 100 Gladiator

Kategorie Daily

1. Napędem dla dojrzałości są wyrzeczenia.


2. Nikt nie jest bohaterem dla swego lokaja.


3. Bywały gorsze czasy, ale nie było podlejszych.


4. Kiedy mężczyzna zdobywa kobietę, już jest zdobyty. Ante Dukić


5. Gladiator in arena consilium capit. Gladiator decyduje dopiero na arenie.


6. Jeśli zawsze mówisz prawdę, wtedy nigdy nie musisz o niczym pamiętać. Julian Tuwim


7. Give me german technology and polish soldiers, and I’ll conquer the world. Adolf Hitler


8. Nie byłoby nic bardziej męczącego niż jedzenie, gdyby Bóg nie uczynił go przyjemnym. Volter 


9. Denerwować się to znaczy mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych. Imię Hemingway


10. Polityka podobna jest do legendarnego sfinksa: pożera wszystkich, którzy nie odgadną jej zagadek. de Rivarol

Dodaj komentarz