# 81 TWARZ

Kategorie Spiritual

1. Ludzie winią Boga, że się do nich nie uśmiecha, a nigdy Mu w twarz nie spojrzą.


2. Trochę siły, trochę odwagi dodaje mi Jezus, kiedy czuję, że nakłada mi koronę cierniową i pozwala mi cierpieć.


3. Wszystko co otrzymałeś, otrzymałeś ze względu na innych. Gdyby nie oni, których Bóg tak bardzo umiłował, nie otrzymałbyś tego co masz.


4. Zapytałam Go dlaczego po Komunii Św. nie dał mi więcej zakosztować słodyczy nieba. Odpowiedział mi szybko: ‘Nie jesteś ich godna, córeczko.’


5. Trzeba zstępować z wysokości pychy, wysokiego mniemania o sobie, ze szczytów urojonej wielkości, w niziny pokory i zapomnienia o sobie. 


6. Kto ma prawdziwą wolność Bożą nie traci wiele z wewnętrznego zadowolenia. Smutek wkracza tam, gdzie jest przywiązanie do rzeczy tego świata.


7. Wasze dobra nie są niczym innym jak depozytem, który dobry Bóg złożył w wasze ręce; po tym, co konieczne wam i waszej rodzinie, reszta należy do ubogich.


8. Nawrócenia nie da się odłożyć na później. Choćbyś miał tysiące innych spraw, musisz złapać tę jedną chwilę. Bądź gotów teraz, dzisiaj, bo jutro nie od nas zależy.


9. Kościół i świat bardzo potrzebują adoracji Eucharystii. W tym Sakramencie Miłości sam Jezus oczekuje na nas. Niech nam nie będzie szkoda czasu, aby się z nim spotkać… Nasza adoracja nie powinna nigdy ustać.


10. Czyż nie wystarczyło, Panie, że stworzyłeś nas na swój obraz i podobieństwo, odradzając nas przez łaskę dzięki Krwi Twojego Syna? Czyż to naprawdę było konieczne, że dałeś nam nawet Trójce Świętą jako pokarm dla naszych dusz?

Dodaj komentarz