# 81 Komunista

Kategorie Daily

1. Przyczyna karmi się skutkiem.


2. Ludzie wyszli z natury by tworzyć kulturę.


3. Kto nie wierzy w istnienie diabła, ten wierzy diabłu.


4. Nigdy nie mów przy obcych co myślisz. Mario Puzo


5. Extremis malis extrema remedia. Na krańcowe zło krańcowe środki.


6. Nie tłumacz się, przyjaciel tego nie potrzebuje, a wróg i tak nie zrozumie.


7. Sekret szczęścia polega na przebaczaniu i zapominaniu. Virginia Cleo Andrews


8. Komunista przeczytał Marksa i Lenina, antykomunista przeczytał Marksa i Lenina, i zrozumiał.


9. Trzy najważniejsze rzeczy decydują o tym kto ma władzę: pieniądze, pieniądze, pieniądze. Napoléon Bonaparte


10. I na koniec jedna z sentencji naszych wrogów: Jeśli nie możesz zatrzymać pochodu swoich przeciwników, stań na jego czele.

Dodaj komentarz