# 78 TROSKA

Kategorie Spiritual

1. Różaniec jest najpotężniejszą bronią, jaką możemy się bronić na polu walki.


2. Przestrzeń milczenia objawia człowiekowi jego wewnętrzny zamęt, jednak paradoksalnie, z tego względu jest dla człowieka błogosławiona.


3. Nic bardziej nie może ciebie czynić naśladowcą Chrystusa jak troska o innych. Jeśli nie troszczysz się o innych to oddalasz się od obrazu Chrystusa.


4. Mi się widzi, że całe zło oparte jest na prościutkiej zasadzie:€ nie ma jednej prawdy. Ergo nie ma dobra, nie ma zła. Wszystko jest i dobre i złe jednocześnie.


5. Święty Jan Bosko uważał, że co trzeci chłopiec ma powołanie kapłańskie, nie jest ono jednak zrealizowane z rozmaitych przyczyn zewnętrznych i wewnętrznych.


6. Bez Ducha nie można widzieć Ojca, a bez Syna nikt nie może zbliżyć się do Ojca, ponieważ Syn jest poznaniem Ojca, a poznanie Syna Bożego dokonuje się przez Ducha Świętego.


7. Losy Samsona są ostrzeżeniem, że pomimo wielu cudów, które Bóg może zdziałać w życiu człowieka, kluczową rolę pełni ludzka wolność i dana człowiekowi możliwość decydowania o sobie.


8. Prawdziwy cel życia chrześcijańskiego polega na zdobywaniu Świętego Ducha Bożego. Post zaś, czuwanie, modlitwa, miłosierdzie i wszelki dobry uczynek spełniony w imię Chrystusa, są jedynie środkiem do zdobycia Świętego Ducha Bożego.


9. Bardzo głęboko Ci współczuję w twoich obecnych próbach, mimo że są one tak bardzo cenne. Gdybyś tylko znał drogę którą prowadzi cię Bóg, o jakże cieszyłbyś się! To jest droga, która prowadzi do doskonałości w tym życiu i do wielkiej radości w Raju. Miej odwagę i nie narzekaj.


10. Kto na ziemi będzie czcił kochał krzyż, owo śmiertelne łoże swego Zbawiciela, nie ulęknie się go w dzień sądu ostatecznego, gdy zajaśnieje w obliczu całego świata. Chciałbym, by noszono przy sobie bodaj maleńki krzyżyk, tak jak nosi się medalik, dla przypomnienia sobie, co Jezus cierpiał i dla obudzenia przez to aktów miłości i wdzięczności ku Bogu za zbawienie dokonane przez mękę i krzyż Boga – Człowieka.

Dodaj komentarz