# 73 Literat

Kategorie Daily

1. Trzy okręty nie płyną szybciej niż jeden.


2. Wszyscy robią show, uciekają od treści w formę.


3. Wystrzegaj się pierwszych reakcji, bo mogą być uczciwe.


4. Kim jesteś, jeżeli nie potrafisz bronić tego, w co wierzysz?


5. Pewien literat ożenił się by podwoić liczbę swoich czytelników.


6. Surowość jest wyrazem szacunku, wyrozumiałość – lekceważenia.


7. Akceptacja lub negacja wszystkiego jest prosta bo nie wymaga myślenia.


8. Problem jest taki, że zgodnie z tzw. prawem Sturgeona 90% wszystkiego to chłam.


9. Niewiele byłoby zła na świecie, gdyby nie można go było popełniać w imię dobra. M. Ebner-Eschenbach


10. Kiedy to czytacie, mogą kłębić się wam w głowach różne myśli. Bądźcie jednak cierpliwi, nie zrażajcie się i wytrwajcie ze mną, a to, co wydaje się niezrozumiałe, stanie się jasne.

Dodaj komentarz