1. Myśleć znaczy działać. Ralph W. Emerson 


2. Tam gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli.


3. Jeżeli czas to pieniądz, to każdy z nas żyje ponad stan!


4. Non nova, sed novae. Nie nowa rzecz, ale w nowy sposób przedstawiona.


5. Nienawidzę tego, co łatwe. Nie można być człowiekiem, jeśli nie stawia się oporu.


6. Wielu ludzi zbyt powierzchownie zna historię, aby zrozumieć, co niesie przyszłość.


7. Trzy czwarte życia trawimy na chceniu bez uczynku i uczynkach bez chcenia. Denis Diderot

8. Kształcić tylko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk moralnych, to stwarzać zagrożenie społeczne.


9. O rzeczach ważnych pisać za pomocą małej ilości słów, żeby prawdę ze słowa wycisnąć jak sok z cytryny.


10. Zaszkodzić może nie tyle wiedza sama w sobie, lecz zarozumiałość, chełpienie się tym, co się zdołało poznać – lub wydaje się, że się poznało.

Dodaj komentarz