1. Kto nie wierzy w diabła, nie wierzy w ewangelię.


2. Żeby oceniać innych, samemu trzeba mieć czyste sumienie.


3. Każdy grzech wynika z tego, że gdzieś zaniedbałeś modlitwę.


4. Pan Bóg daje nam pewne dary po to, abyśmy mieli mu co ofiarować.


5. Bogu do uporządkowania świata wystarczyły dwie kamienne tablice.


6. Czasami więcej się daje nie dając nic, aniżeli dając wiele, ale w sposób szorstki.


7. Kto śpiewa, dwa razy się modli, a kto śpiewa mimo że fałszuje modli się po trzykroć.


8. Rzeczą ludzką jest upadać, rzeczą szatańską pozostać w upadku, a rzeczą bożą podnieść się.


9. Gdyby dusze chciały się skupić, Bóg by zaraz do nich przemówił, bo rozproszenie zagłusza mowę Pańską.


10. W Starym Testamencie kryje się Nowy Testament, a Nowy Testament wyjaśnia się poprzez Stary Testament.


 

Dodaj komentarz