# 52 Perspektywy

Kategorie Spiritual

1. Wiara się umacnia, gdy jest przekazywana.


2. Bóg ma nie tylko dla ciebie czas, On ma dla ciebie wieczność.


3. Podobno nie są potrzebne kazania do czytań, ale czy można pić samą esencję?


4. Bóg nie ujawnia przecież ludziom przyszłości, by ich straszyć, ale by ich nakłonić do przemiany życia.


5. Panie, zdjąłeś ze mnie krzyż. Czy jesteś ze mnie zadowolony, skoro nie uznałeś mnie godnym, abym go dalej dźwigał?


6. Jaki pożytek może mieć Chrystus z tego, że stół ofiarny pełny jest złotych naczyń, gdy potem umiera z głodu w osobie biedaka.


7. Ci, którzy otrzymują władzę, na tyle mogą się nią szczycić, na ile szczyciliby się, gdyby im zostało powierzone zadanie obmywania nóg braciom.


8. Dopiero z perspektywy wieczności, perspektywy ,,spojrzenia oczami Bożymi”, widać, jak wielką marnością jest wszystko to, co daje nam, czym kusi świat, czyli diabeł.


9. Charyzmat jest łaską pozwalającą człowiekowi dostrzec dobro, które mógłby uczynić, umacnia w nim pragnienie realizacji tego dobra oraz sprawia, że jest w stanie je wykonać.


10. Moje dusze niech nie lękają się Mnie…! Grzesznicy niech nie oddalają się ode Mnie…! Niech uciekają się do mego Serca! Przyjmę ich z najczulszą i najbardziej ojcowską miłością.

Dodaj komentarz