# 53 Artysta

Kategorie Daily

1. Trzeba ciemności aby docenić dzień.


2. Korzystajcie z wojny, bo pokój będzie straszny.


3. Dobry prawnik zna prawo, wielki adwokat – sędziego.


4. Niewiernych i grzeszników diabeł nie kusi, bo już ma ich w ręku.


5. Nie pomaga się ludziom, robiąc za nich to, co powinni sami zrobić.  


6. Kto walki unika ten nie ratuje, tylko gwarantuje sobie haniebną śmierć.


7. Inaczej serce żąda, inaczej myśl sądzi, inaczej świat spogląda, inaczej los rządzi. 


8. Ten, kto nie umie rozstać się z cennymi rzeczami w potrzebie, sam nakłada sobie kajdany. 


9. Malarz to człowiek, który maluje to, co sprzedaje. Artysta to człowiek, który sprzedaje to, co maluje.


10. Spośród nas naprawdę są szczęśliwi ci ludzie, którzy szukają i udaje im się odkryć sposób, aby być użytecznym dla innych.

Dodaj komentarz