# 48 Knebel

Kategorie Daily

1. Wystrzegaj się pierwszych reakcji, bo mogą być uczciwe. 


2. Bardziej obawiam się trzech gazet niż stu tysięcy bagnetów. Napoleon Bonaparte 


3. Aby głosić kłamstwo, trzeba sztabu ludzi, by głosić prawdę, wystarczy jeden człowiek.


4. Nie miłosierdzie, lecz sprawiedliwość jesteśmy winni zwierzętom. Artur Schopenhauer 


5. Ci których wybieraliśmy – nie mają władzy. Tych, którzy mają władzę, nie wybieraliśmy.


6. Nie pytam gdzie jest Bóg, pytam gdzie są ludzie którzy założyli knebel na głos swoich sumień.


7. Gdyby Jezus w twojej obecności chodziłby po wodzie, to miałbyś pretensje, że nie ma karty pływackiej.


8. Im kto ma większe poczucie humoru, tym większe musi mieć poczucie taktu. Stefan Florian Garczyński


9. Jeżeli każdego dnia będziesz żył tak, jak gdyby miał on być twoim ostatnim, pewnego dnia z całą pewnością będziesz miał rację.


10. Prawdziwym powołaniem dziennikarzy jest, o ile ludzka ułomność pozwoli, dogadywać się prawdy, dobadaną wypowiedzieć, za wypowiedzianą cierpieć. Józef Ignacy Kraszewski

Dodaj komentarz