# 41 Decyzje

Kategorie Daily

1. Jeśli chcesz uniknąć krytyki – nic nie rób, nic nie mów. Bądź nikim.


2. Stan świętego spokoju to taki, w którym szatan przygotowuje ludzi do piekła.


3. Et in meditatione mea exardescit ignis. W moich rozmyślaniach rozpala się ogień.


4. Niektóre książki należy próbować, inne połykać, a jeszcze inne trzeba żuć i trawić.


5. Dobre decyzje biorą się z doświadczenia, a doświadczenie bierze się ze złych decyzji.


6. Na pewnym etapie, na wyżynach kariery, to nagradzany zaszczyca medal, a nie medal nagradzanego.


7. W najbliższych latach może poniesiemy klęskę, ale klęska poniesiona w obronie człowieka jest zwycięstwem.


8.Nie ma lepszych i gorszych, są tylko różnie obdarowani. I ani to zasługa tych pierwszych, ani wina tych drugich.


9. Każda gospodarka opiera się na systemie kredytowym, to znaczy na błędnym mniemaniu, że inny spłaci zaciągnięty dług.


10. O mojej inteligencji nie miej wielkiego mniemania bo i ją niewiele sobie cenię ten przesadnie kultywowany, lecz ledwie szczurzy przymiot.


Dodaj komentarz