1. Tam gdzie lęk, nie ma pokory.


2. Lepiej jest mówić do Boga, niż rozmawiać o Bogu.


3. Piękniejsze od świętych pragnień są wykonane dobre czyny.


4. Ach! Ileż dusz doszłoby do świętości, gdyby były należycie prowadzone!…


5. Dobry Bóg dał mi łaskę poznania świata na tyle, bym mogła nim wzgardzić i oddalić się od niego.


6. Mamy być żywi, twórczy, a nawet cudotwórczy. Czyli mamy pozwolić Jezusowi, by działał tak jak chce.


7. To co zasmuca Serce Boga to egoizm i dlatego Bóg gniewa się na człowieka; przecież Bóg nie jest egoistą wobec człowieka.


8. W Dniu Wieczności Jezus, Syn Boży, przyjdzie na Obłokach Niebieskich, w blasku swego Majestatu, by sądzić Żywych i Umarłych.


9. Dobry Bóg daje w Niebie swoim wybranym tyle chwały, ile oni są a stanie znieść, i tak oto ostatni nie będzie miał czego zazdrościć pierwszemu.


10. Najgroźniejsza jest jednak wiara bez wiary. A raczej wiara bez miłości – wiara demonów. One też przecież wierzą w Boga. Tylko Go nie kochają. Wierzą i drżą. I taka wiara w sercu ludzkim jest najbardziej przerażająca.

Dodaj komentarz