1. Ars bene vicendi. Sztuka pięknego słowa.


2. Idę ścieżką, którą wydeptali mądrzejsi ode mnie.


3. Everything you can imagine, is real. Pablo Picasso


4. Quidquid discis, tibi discis. Czegokolwiek się uczysz, uczysz się dla siebie.


5. W myśl słów Goethego – sama wiedza nie wystarczy, trzeba umieć ją jeszcze stosować.


6. Nie ten jest dobry, kto wiele spraw umie, lecz kto złe od dobrego rozeznać rozumie. Mikołaj Rej


7. Czy jest coś twardszego od kamienia i bardziej miększego od wody? A jednak miękka woda rzeźbi twardą skałę.


8. Pani myśli, że ja jestem gorszym poetą od Słowackiego? Nie, tylko ja nie mam nic do powiedzenia. Julian Tuwim


9. Każda myśl, która przenika do serca z zewnątrz, rodzi określony klimat, w którym powstają pragnienia i decyzje. Tam rodzą się także nasze czyny.


10. Typowe dla umysłów wyższych jest mówienie wielu rzeczy kilkoma słowami, tak jak oznaką ducha ubogiego jest używanie wielu słów, które nic nie mówią.


Dodaj komentarz