1. Jezus jest na krzyżu aż do skończenia świata.


2. Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść.


3. Gdyby na ziemi panowała miłość, człowiek obyłby się bez prawa.


4. Kuszenie nie polega na zachęcaniu do zła, ale na zniechęcaniu do dobra.


5. Historyk musi uznać, że uczniowie byli przekonani, iż Jezus zmartwychwstał.


6. A jeśli człowiek nie jest przekonany w sercu, że jest grzesznikiem, to Bóg go nie wysłuchuje!


7. Pan Bóg wiedział, że Hiob wyjdzie zwycięstwo z próby, ale Hiob nie wiedział – próba była dla Hioba.


8. Jedna godzina rozważania Mojej bolesnej męki większą zasługę ma aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi.


9. Co mnie najwięcej kosztuje, to zwracanie uwagi na błędy. Wolałabym sama być tysiąc razy upomniana, niż upominać innych.


10. On zaś w nieskończonym miłosierdziu modlił się tylko, aby nie umarł, dopóki nie zazna, dla naszego ratowania, wszystkich mąk.


 

Dodaj komentarz