# 315 Argument

Kategorie Daily

1. Słodkie życie, słono kosztuje.


2. Jeden dobry argument więcej jest wart niż kilka lepszych.


3. Drzewo nie smagane wichrem rzadko wyrasta silne i zdrowe.


4. Pierwsza zasada renowacji. Nigdy nie rób czegoś, czego nie można cofnąć.


5. Jedyna podróż której na pewno nie odbędziesz, to taka której nie rozpoczniesz.


6. Demokratyczne wybory rozstrzygają o tym, kto będzie uciskany w majestacie prawa.


7. Wielką pomocą do postępu jest przyjaciel, któremu pozwoliłeś upominać cię za twoje uchybienia.


8. Dziewięćdziesiąt procent naszych zmartwień dotyczy spraw, które nigdy się nie zdarzą. Margaret Thatcher


9. Kto doznaje dobrodziejstw, a nie napotyka żadnych przeciwności, ten w radosnym nastroju łatwo staje się pyszny.


10. Kiedy praca nasącza ubrania pokornych, popatrz wokoło, a zobaczysz, że aniołowie zbierają krople potu tak, jakby zbierali brylanty.