# 307 Tolerancja

Kategorie Daily

1. Moje zatroskanie rośnie i przeradza się w niepokój.


2. Modlitwa jest walką o samego siebie z samym sobą.


3. Miłość bliźniego nie byłaby tak utrudniona, gdyby ten bliźni nie był tak blisko.


4. Największą mądrością jest umieć milczeć i nie zważać na słowa, uczynki i życie innych.


5. Najważniejszą rzeczą, którą mężczyzna może zrobić dla swoich dzieci, to kochać ich matkę.


6. W chwili gdy wąż ubrał zło w szaty dobra i tym sposobem skłonił Ewę, by skosztowała zakazanego owocu, zdradził tajemnicę każdej diabelskiej pokusy.


7. Nigdy nie jest za późno by rozniecić w sobie ogień i stać się płomieniem. Dopóki oddychasz, nigdy nie jest za późno, żeby przestać marnować swoje życie. 


8. Ten, kto nie rozmyśla, postępuje tak, jak ten, kto nigdy nic przegląda się w lustrze i dlatego nie stara się o to, by wyglądać czysto. Może być brudny i o tym nie wiedzieć.


9. Tolerancja jest szatańskim działaniem. Nie można zostawić człowieka w potrzebie. Nie można pozwolić na swobodne zabijanie ludzkości poprzez grzech. Do tego dąży tolerancja.


10. Miłość jest koroną cnót. Tak, jak perły trzymają się razem na sznurze, tak samo cnoty trzymają się razem na sznurze miłości. I tak, jak perły się rozsypują, kiedy się zerwie sznur, tak cnoty giną, kiedy zabraknie miłości.