# 306 Rozmowy

Kategorie Daily

1. Od muzyki do Boga krótka droga.


2. Owoce dojrzewają w słońcu, ludzie zaś w świetle miłości.


3. Prawdziwym błędem jest błąd popełnić i nie naprawić go.


4. Jeśli cię nie bolą kolana, to nie masz prawa żalić się Panu Bogu.


5. Młodości Bóg folguje, starych błędy karze zaraz, bo mieli czas nauczyć się.


6. Jeżeli chcecie, aby o was dobrze myślano, nigdy o sobie dobrze nie myślcie. Blaise Pascal


7. Bóg zawsze podnosi słuchawkę, bez względu na to, ile czasu upłynęło od ostatniej rozmowy.


8. Gdy myślał, czuł się tak, jak człowiek używający zwykle prawej ręki zmuszony nagle do użycia lewej.


9. Doświadczenie uczy nas, że tam, gdzie napotyka się na liczne sprzeciwy, można zazwyczaj spodziewać się większych owoców.


10. Dobrze zrobimy nosząc w kieszeni ołówek i notując myśli danej chwili. Te, które rodzą się spontanicznie, są zwykle myślami najcenniejszymi i nie wolno pozwolić im uciec, ponieważ rzadko się zdarza, że wracają. Francis Bacon