# 304 Patriotyzm

Kategorie Daily

1. Niszczą dobre drzewa, żeby wydawać złe gazety.


2. Kochać kogoś to zobaczyć go takim, jakim był w zamyśle Boga.


3. Jak się szczęście zaczyna powtarzać, to już to nie jest szczęście.


4. Jak wielu ludziom zaszkodziło, że cnoty ich były znane i za wcześnie chwalone.


5. Człowiek, który w życiu doznał prawie wszystkich nieszczęść, potrafi się już tylko uśmiechać.


6. Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem.


7. Miłość to krótki okres czasu, w którym jakiś bliźni płci przeciwnej jest o nas tego samego zdania, co i my.


8. Jeżeli chcesz być piękna, spędzaj tylko minutę przed lustrem, pięć przed twoją dusza, a piętnaście przed Bogiem.


9. Ludzie żyjący nadzieją widzą dalej. Ludzie żyjący miłością widzą głębiej. Ludzie żyjący wiarą widzą wszystko w nowym świetle.


10. Patriotyzm jest formą pobożności, istnieją bowiem trzy podstawowe formy pobożności: miłość Boga, miłość bliźniego oraz miłość Ojczyzny. Każda z nich jest oparta na sprawiedliwości. Fulton J. Sheen