# 303 Teleskop

Kategorie Daily

1. Mądrość jest sztuką dobrego rządzenia własną wolą.


2. Kiedy zawładną nami rzeczy, stajemy się nędzarzami.


3. Miłość patrzy przez teleskop, a zawiść przez mikroskop.


4. Bohaterem jest człowiek, który robi to, co potrafi. Romain Rolland


5. Kiedy razem pracują miłość i odwaga, wynikiem tej pracy jest arcydzieło.


6. Nie szukaj pomysłu na życie. Szukaj Tego który jest Życiem, aby znaleźć pomysł.


7. Mowa jest skuteczna wtedy, gdy przemawiają czyny. Niechaj zamilkną słowa, a odezwą się czyny.


8. Małżeństwo to bardzo sprawiedliwe urządzenie: żona musi codziennie gotować, mąż musi codziennie jeść.


9. Najskuteczniejszym lekarstwem na pełną krzywd i cierpienia przeszłość jest zatroszczenie się o radosną teraźniejszość.


10. Strzeżcie milczenia jak złotego klucza przeznaczonego do chronienia skarbu innych cnót. Kto strzeże swego języka strzeże swoją duszę.