# 219 Prywatnie

Kategorie Daily

1. Od pustej cysterny gorsza jest cysterna z zatrutą wodą.


2. Przez pokój nic nie ginie, przez wojnę można utracić wszystko.


3. Wolność nie znaczy, że można poruszać się po niewłaściwej stronie ulicy.


4. Najlepszy przywódca to taki, którego obecność podwładni ledwie dostrzegają.


5. Wychowywać to znaczy uczynić niewrażliwym na telewizję. Marshall McLuhan


6. Życie każdego człowieka jest baśnią napisaną przez Boga. Hans Christian Andersen


7. Wydają się nie rozumieć, że jak mówią Brytyjczycy :” There’s no such thing as a free lunch”.


8. Nie mówić prywatnie tego, czego nie powiedziałoby się publicznie i nie mówić publicznie tego co jest ważne tylko prywatnie.


9. Przyszły los ludzkości spoczywa w rękach tych, którzy zdolni są przekazać przyszłym pokoleniom motywację do życia i do nadziei.


10. Światem rządzą czyny, nie dobre intencje, toteż jeden czynny grzesznik wart jest dziesięciu świętych bezczynnych i męczenników. George Bernard Shaw

Dodaj komentarz